Duurzaamheid en kwaliteit daar staat Straxs voor!

Duurzaamheidsmiddelen

Het bereiken van onze milieuverbeteringen willen wij meetbaar maken via het gebruik van duurzaamheidsmiddelen.

Duurzaamheidsmiddelen

Het bereiken van onze milieuverbeteringen willen wij meetbaar maken door gebruik te maken van duurzaamheid middelen.

​Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Straxs draagt bij aan het welzijn van haar medewerkers. Dit doet Straxs door het zeker te stellen van de werkgelegenheid en het nakomen van de contractuele verplichtingen. Daarnaast zet Straxs zich in voor de minimalisering van nadelige effecten ten gevolge van reorganisaties en herstructureringen. Straxs doet dit  door te zorgen voor passende sociale voorzieningen en het vastleggen van rechten en plichten tussen de werkgever en de medewerker in een arbeidsovereenkomst, eventuele voorwaarden en een functie en/of taakomschrijving.

​Daarnaast draagt Straxs bij voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers, klanten en direct omwonenden door gebruik te maken van veilige gereedschappen, materialen en technologieën en door voorbereid te zijn op calamiteiten. Het welzijn van de medewerkers wordt gewaarborgd door voorzieningen en mogelijkheden te bieden voor persoonlijke ontwikkeling in de vorm van opleiding, onderwijs, aard en organisatie van het werk en door het voeren van beleidsmaatregelen gericht op gelijke kansen en het elimineren en voorkomen van discriminatie en achterstelling van werknemers.

​Straxs is actief maatschappelijk betrokken bij de samenleving door het ondersteunen in materialen en financieel van onder meer: sportverenigingen (VV Hoonhorst, Go Ahead Kampen, FC Groningen), culturele regionale- en landelijke organisaties (oranje vereniging Hoonhorst, Kerst in Oud Kampen, Herman Brood Museum Zwolle). Daarnaast maakt Straxs bij elke opdracht, in overleg met haar opdrachtgevers, wensen bespreekbaar om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen te geven op werk of ontwikkelingsmogelijkheden (SROI).

​ISO 9001

ISO 9001 is de internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. Met ISO 9001 toont Straxs Nederland aan dat zij consequent producten en diensten kunnen leveren die voldoen aan de gevraagde kwaliteit van klanten. Straxs luistert naar haar klanten en denkt mee in de wensen, waarna zij dit realiseert.

​ISO 26000

ISO 26000 is een internationale richtlijn en inmiddels een begrip geworden. Straxs richt haar volledige bedrijfsvoering in op de MVO zoals is verwoord in ISO 26000. Intern wordt gekeken naar de verschillende bedrijfsdisciplines zoals: inkoop, processen, producten en diensten, verkoop, strategie en visie, financiële aspecten, personeel en organisatie, communicatie en dialoog. Deze disciplines worden intern continue tegen het licht gehouden en besproken op de aspecten People, Planet en Profit (de drie P’s van MVO).

​ISO 14001

Via dit duurzaamheid middel willen wij onze significante milieuaspecten inventariseren, beoordelen en waar mogelijk maatregelen nemen om de negatieve effecten van deze milieuaspecten te verminderen. Ons doel is het continue verbeteren van onze milieuprestaties. Waarbij taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden gegeven aan diegene binnen ons bedrijf die daartoe opgeleid zijn.

Klik hier voor het ISO 9001 certificaat van Straxs Nederland

Klik hier voor het ISO 14001 certificaat van Straxs Nederland

Contact

Kunnen wij iets voor u betekenen? Wij helpen u graag verder.
Home Middelen