Duurzaamheid en kwaliteit daar staat Straxs voor!

Duurzaamheid

Bij Straxs Nederland BV (afgekort Straxs) dragen wij bij aan een beter milieu.

Duurzaamheid

Bij Straxs Nederland BV (afgekort Straxs) dragen wij bij aan een beter milieu. Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in de moderne, maar ook in de toekomstige samenleving. Daarom ziet Straxs duurzaamheid als een belangrijk onderdeel in zowel haar producten als in haar bedrijfsprocessen. Straxs streeft daarom naar klimaatneutraal ondernemen, wat betekent dat acties die wij ondernemen geen effect uitoefenen op het milieu.

Straxs wil samen met klanten, leveranciers, medewerkers en overige partners op een maatschappelijk verantwoorde wijze zaken doen. Straxs streeft naar een economisch gezonde bedrijfsvoering die in goed evenwicht staat met ethische en sociale aspecten van haar beslissingen, de zorg voor het milieu en de belangen van toekomstige generaties.

Straxs is bewust van de samenhang tussen de lange termijnontwikkeling van de organisatie en die van de omgeving. Met het welzijn van alle belanghebbende partijen voor ogen streeft naar het ontwikkelen van duurzame relaties. Gedrag wordt bepaald door verantwoordelijkheid voor de omgeving, de mensen, de klanten en het milieu. Voor Straxs omvat dit meer dan alleen de financieel-economische effecten van de bedrijfsvoering. Ook de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers op en tijdens het werk zijn van doorslaggevend belang.

Contact

Kunnen wij iets voor u betekenen? Wij helpen u graag verder.
Home Duurzaamheid