Duurzaamheid en kwaliteit daar staat Straxs voor!

Mensenrechten

Straxs draagt bij op het gebied van mensenrechten. Denk aan de: ontwikkeling, naleving en het continu verbeteren van beleidsmaatregelen. Allemaal om zeker te stellen dat activiteiten, inkopen en investeringen niet strijd zijn met de mensenrechten

Mensenrechten

Straxs draagt bij op het gebied van mensenrechten aan de ontwikkeling, naleving en  het continue verbeteren van beleidsmaatregelen. Allemaal om zeker te stellen dat activiteiten, inkopen en investeringen niet in strijd zijn met de mensenrechten. Discriminatie wordt voorkomen. Zodat vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen niet belemmerd worden. Kinderarbeid wordt uitgebannen. Gedwongen en verplichte arbeid wordt tegen gegaan. Mensenrechten en rechten van bijvoorbeeld lokale bevolkingen of activisten worden gerespecteerd, evenals de rechten van inheemse bevolking. Daarbij komen de activiteiten van Straxs ook aan hen ten goede.

​Daarnaast houdt Straxs zich aan de wetgeving en draagt zorg voor het minimaliseren van ongewenste effecten op de gemeenschap in het gebied van de werkzaamheden. Straxs zorgt voor bestrijding van omkoping en corruptie van het bedrijf of medewerkers. Straxs zorgt ervoor, dat wanneer gekozen wordt voor het bijdragen aan politieke lobbygroepen en/of politieke partijen, deze bijdrage ethisch te verantwoorden is.

​Straxs ontplooit geen activiteiten in strijd met de kartelwet en regelgeving met betrekking tot concurrentievervalsing en zal in geval van opgelegde sancties ten gevolge van het niet naleven van deze principes toelichten wat de oorzaak was en welke correctieve acties worden genomen.

​Straxs draagt bij met betrekking tot afnemers aan gelegenheid voor de ontwikkeling, naleving en het continu verbeteren van beleidsmaatregelen om zeker te stellen dat gezondheid en veiligheid van afnemers van producten of diensten niet in gevaar worden gebracht. Verder moeten Etiketten en productinformatie afnemers voldoende informeren over de beoogde toepassing, gebruikersrisico’s en productpresentaties. Dit geldt ook voor normen en vrijwillige gedragscodes op het gebied van reclame worden nageleefd.

​Straxs tast de privacy van klanten niet aan en conformeert zich aan de AVG. In het geval van opgelegde sancties ten gevolge van het niet naleven van deze principes wordt toegelicht wat de oorzaak was en welke correctieve acties worden genomen.

Contact

Kunnen wij iets voor u betekenen? Wij helpen u graag verder.
Home Mensenrechten