Duurzaamheid en kwaliteit daar staat Straxs voor!

Mensenrechten

Op het gebied van mensenrechten draagt Straxs zorg voor de ontwikkeling, naleving en continue verbetering van beleidsmaatregelen om zeker te stellen dat activiteiten, inkopen en investeringen niet conflicteren met mensenrechten

Mensenrechten

Op het gebied van mensenrechten draagt Straxs zorg voor de ontwikkeling, naleving en continue verbetering van beleidsmaatregelen om zeker te stellen dat activiteiten, inkopen en investeringen niet conflicteren met mensenrechten. Discriminatie wordt voorkomen. Vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen worden niet belemmerd. Kinderarbeid wordt uitgebannen. Gedwongen en verplichte arbeid wordt tegen gegaan. Mensenrechten en rechten van bijvoorbeeld lokale bevolkingen of activisten worden gerespecteerd, evenals de rechten van inheemse bevolking. Daarbij komen de activiteiten van Straxs ook aan hen ten goede.

​Straxs houdt zich aan de wetgeving en draagt zorg voor het minimaliseren van ongewenste effecten op de gemeenschap in het gebied van de werkzaamheden. Straxs zorgt voor bestrijding van omkoping en corruptie van het bedrijf of medewerkers. Straxs zorgt ervoor, dat wanneer gekozen wordt voor het bijdragen aan politieke lobbygroepen en/of politieke partijen, deze bijdrage ethisch te verantwoorden is.

​Straxs ontplooit geen activiteiten in strijd met de kartelwet en regelgeving met betrekking tot concurrentievervalsing en zal in geval van opgelegde sancties ten gevolge van het niet naleven van deze principes toelichten wat de oorzaak was en welke correctieve acties worden genomen.

​Straxs draagt zorg met betrekking tot afnemers aangelegenheid voor de ontwikkeling, naleving en continue verbetering van beleidsmaatregelen om zeker te stellen dat gezondheid en veiligheid van afnemers van producten of diensten niet in gevaar worden gebracht. Etiketten en productinformatie moeten afnemers voldoende informeren over de beoogde toepassing, gebruikersrisico’s en productpresentaties. Normen en vrijwillige gedragscodes op het gebied van reclame worden nageleefd.

​Straxs tast de privacy van klanten niet aan en conformeert zich aan de AVG. In het geval van opgelegde sancties ten gevolge van het niet naleven van deze principes wordt toegelicht wat de oorzaak was en welke correctieve acties worden genomen.

Contact

Kunnen wij iets voor u betekenen? Wij helpen u graag verder.
Home Mensenrechten