OVEREENKOMST MET DE AMBELT

6 november 2013

Straxs Nederland B.V. sluit overeenkomst met de Ambelt voor advies en levering van de inrichting voor 20 locaties voor de duur van 5 jaar.

Op foto:

rechts:   Harry Preusterink,

              directeur Facilitair en Klant management de Ambelt

links:      Marleen Berendsen,

              directeur Straxs Nederland B.V.

Samenwerking!

Het doel van het overeenkomst is een samenwerking tussen Straxs Nederland BV en de Ambelt, onderwijsinstelling voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs. De Ambelt heeft leverancier Straxs aangemerkt als een kritische leverancier. Een kritische leverancier kan invloed hebben op het onderwijskundig proces en is daarom opgenomen in de kwaliteitseisen voor de ISO certificering. Deze eisen worden behandeld in de paragraaf Inkoop en aanbestedingsbeleid.

Straxs Nederland BV gaat, mede dankzij haar jarenlange ervaring in het (speciaal) onderwijs, de vestigingen van de Ambelt voorzien in het totale meubilair vraagstuk. Voor de Ambelt worden processen vergemakkelijkt doordat alle communicatie via een contactpersoon verlopen. Er wordt een ‘eigen’ Ambelt assortiment geïmplementeerd om zoveel mogelijk eenheid in de gebouwen te creëren. Hierdoor kunnen randvoorwaarden en condities worden vastgelegd. Straxs draagt bij advies, levering en inhuizing zorg voor het zo goed mogelijk laten verlopen van de primaire processen binnen de scholen. Op deze manier bouwen de Ambelt en Straxs aan een blijvende goede samenwerking voor de toekomst.

De Ambelt is specialist in (onderwijs)differentiatie op gedrag en biedt onderwijs en ondersteuning aan leerlingen met gedragsproblemen, zodat iedere leerling een uitdagend toekomstperspectief heeft. Onderdeel van het onderwijskundig concept is de visie op de inrichting van de klassen en met name het leerlingenmeubilair. Het meubilair voor de leerling moet ergonomisch verantwoord zijn en ondersteunend zijn aan de werkvormen van de leerkrachten.

Home Blog OVEREENKOMST MET DE AMBELT