OPGELEVERD: GERRIT KOMRIJ COLLEGE

30 maart 2016

In nauwe samenwerking met de leerlingen en staf zijn we tot een mooie en functionele inrichting van de aula gekomen. De ruimte is opgedeeld in zones waarbij er delen zijn waar ‘vast’ meubilair staat en daartegenover zones met ‘losse’ inrichting.

Bekijk hier de foto’s.

Home Blog OPGELEVERD: GERRIT KOMRIJ COLLEGE